7.05.24
NB! Kuni uute õigusaktide vastuvõtmiseni, kehtivad igas piirkonnas endiste valdade õigusaktid. 

 

Rapla valla üldised õigusaktid

 

Alkoholi jaemüügi aja piiramine 

Kaasava eelarve menetlemise kord Rapla vallaeelarve koostamisel 

Korrakaitseametnikud Rapla Vallavalitsuses

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Rapla valla elamuarenduspiirkondade arendamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord

Rapla valla finantsjuhtimise kord

Rapla valla hankekord

Rapla valla korraldatava elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded

Rapla valla põhimäärus

Rapla Vallavalitsuse ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded

Rapla Vallavalitsuse põhimäärus

Rapla Vallavalitsuse töökord

Rapla Vallavalitsuse palgajuhend

Rapla Vallavolikogu töökord

Rapla valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Rapla valla vara kasutusse andmise kord

Valla vara kasutusse andmise tasu määrade ja hallatavate asutuste töötajate toidukorra maksumuse kehtestamine (rendihinnad)

Tunnustamise kord Rapla vallas

Volikogu tööst osavõtu eest hüvituse ja tasu määramine

Rapla Vallavolikogu majandus- ja keskkonnakomisjoni põhimäärus

Rapla Vallavolikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni põhimäärus

Rapla Vallavolikogu hariduskomisjoni põhimäärus

Rapla Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus

Rapla Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni põhimäärus

Rapla Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

 

Endiste valdade kehtivad korrad

Endise Juuru valla kehtivad õigusaktid

Endise Kaiu valla kehtivad õigusaktid

Endise Raikküla valla kehtivad õigusaktid

Endise Rapla valla kehtivad õigusaktid

 

Haridus-, kultuuri- ja noorsootöövaldkonna õigusaktid

 

Maa- ja keskkonnaalased õigusaktid

Rapla valla kaevetööde eeskiri

 

Sotsiaalvaldkonna õigusaktid