3.11.21

Aasta õpilane

Aunimetus antakse üldharidusvõi kutsekoolis õppivale Rapla valla noorele, kes on jäänud silma oma õppeedukuse ning õppetöövälise tegevusega.

 

2020. aasta

Rapla valla 2020. aasta õpilane on Iris Vahtra Rapla Vesiroosi Koolist.
Iris on lõpetanud kõik klassid suurepäraste tulemustega. Tunnustamisele on ta esitatud eelkõige kui väga hea kaaslane, kes oma töökuse, ellusuhtumise ja tegemistega on kõigile eeskujuks.
Ta on edukalt osalenud eesti keele ja kirjanduse võistlusmängus „Netikirjariin" ja  keelekümbluslaagris Narva Soldino Gümnaasiumiga. Iris kuulub Vesiroosi kooli õpilasesindusse, tantsib kooli rahvatantsurühmas Keerulind, võtab osa Vesiroosi kooli bändi tegevusest. Suure osa Irise ajast hõlmavad õpingud Rapla Muusikakoolis, kus tema põhieriala on viiuli eriala, lisapillina õpib flööti. Muusikakoolis osaleb ta viiuliansamblis ja sümfoniettorkesteris ja samuti Harjumaa keelpilliorkestris.

Teised esitatud kandidaadid:

  • Linda-Kimberli Viigipuu Kabala Lasteaed-Põhikoolist, kes on hea õppeedukuse ja aktiivse osalemisega koolielus eeskujuks teistele.

2019. aasta

Kaiu Põhikooli õpilane Brigitte Panker
Birgitte on väga hea õppeedukuse ja eeskujuliku käitumisega Kaiu Põhikooli 9. klassi õpilane. Ta on oma olemuselt vaikne, kuid järjekindel ja kohusetundlik ning autoriteetne klassikaaslane, kelle tasakaalukus ja sihikindlus on kõigile eeskujuks. Ta on üks klassijuhataja tugisammastest ning klassi erinevate ettevõtmiste algatajaks ja läbiviijaks. Brigitte on esindanud kooli edukalt lugematutel spordivõistlustel ja piirkondlikel olümpiaadidel loodusainetes ja emakeeles.
Brigitte Panker on mitmekesiste huvidega – ta on lõpetanud Kaiu Muusikakooli klaveri eriala
ja lisaks muusikale armastab Brigitte küpsetada ning aiatöid teha, osaleb maakonna tali- ning suvemängudel.

Esimesest eluaastast saadik on Brigitte tegelenud orienteerumisega. Ta kuulub orienteerumise N16 vanuseklassi Eesti noortekoondisesse ja on sel alal saavutanud oma ea kohta märkimisväärseid tulemusi nii Eestis kui ka välismaal: eelmisel aastal tuli ta oma vanuseklassis maailmameistriks.

Brigitte viis koolis loovtööna läbi orienteerumisvõistluse korraldamise. Ta leidis aega ja
oli suureks abiks ka 2019. a Rapla valla terviseraja jooksusarja korraldamisel.

 

2018. aasta

Rapla Kesklinna Kooli ja Rapla Muusikakooli õpilane Kert Vahtre.
Kert Vahtre on lõpetanud kõik eelmised aastad kiituskirjadega. Lisaks koolitööle on ta  andekas noor leiutaja, osaledes eelmisel õppeaastal üleriigilisel noorte leiutajate konkursil, kus tema töö valiti konkursi lõpuüritusele. Peale selle on Kert Vahtre väga andekas noor muusik, õppides Rapla Muusikakoolis flööti ja lisapillina klaverit. Ta on saavutanud suurepäraseid tulemusi maakonna õpioskuste olümpiaadidel, mälumängudel, riiklikel matemaatikavõistlustel, rääkimata flöödikonkurssidest Eestis ja piiri taga. Noormees tunneb huvi ka komponeerimise vastu, olles ise kirjutanud juba mitmeid muusikapalasid. Lisaks eelnevale on Kert Vahtre aktiivne Rapla Maakonna Noorkotkaste liige.

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI