28.02.23

Aasta õpetaja

Aunimetus antakse õpetajale, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks ja mõjutanud positiivselt haridusasutuse, piirkonna, valla, Eesti elu.

Vallavalitsus ootab 25. septembriks kirjalikke motiveeritud ettepanekuid, mis sisaldavad ülevaadet kandidaadi tegevusest Rapla vallas.
Laureaadid selgitab välja komisjon - vallavalitsus + valdkonna volikogukomisjoni esimees.

Igal aastal antakse õpetajate päeva üritusel välja üks auhind. Auhinnavääriliste kandidaatide puudumisel võib auhinna jätta välja andmata. 

2022. aasta

Rapla Kesklinna Kooli ja Rapla Gümnaasiumi füüsikaõpetaja ja klassijuhataja Maarika Laanisto

2021.a kevadel lõpetas Rapla Kesklinna Kooli kümnes klassitäis noori, kelle jaoks Maarika oli klassijuhataja. Alati tasakaalukas, malbe, toetav ja sõbralik. Õpetaja  Maarika on seda meelt, et igaüks on eriline omal alal. Akadeemiline põhi- või gümnaasiumiharidus on lapsele baas järgmisteks sammudeks, individuaalseteks valikuteks. Ettevõtlikele noortele võimaluste andmine ja nende usaldamine on toonud pikas perspektiivis kõigile kasu. Füüsika õpetajana on Maarika korduvalt kutsunud gümnaasiumi klassidele TÜ teadusbussi külla, et laiendada õpilaste silmaringi ning suurendada ainete vahelist integratsiooni. Kesklinna Kooli teadusprojektis "Saja hullu teadlase öö", mis 2019. aastal võitis Eesti haridustehnoloogia aastaauhinna, on Maarika alati olnud füüsika-keemia töötoa juhendajaks ja kogu projekti üheks kaasloojaks. Olles ise korraga tööl kahes koolis - Rapla Kesklinna Koolis ning Rapla Gümnaasiumis - oskab Maarika märgata mõlema kooli tugevusi ning jagada kolleegidele nõuandeid õppetöö parendamiseks.

Teised esitatud kandidaadid:

 • Anu Siniroht – Kabala Lasteaed-Põhikooli muusikaõpetaja koolis ja lasteaias, loodusõpetuse õpetaja ja klassijuhataja
 • Elle Koolma – Hagudi Põhikooli lasteaiaõpetaja
 • Evelyn Kurg – Rapla Kesklinna kooli inglise keele õpetaja ja klassijuhataja
 • Grete Elbrecht – Rapla Gümnaasiumi saksa keele õpetaja ja mentor
 • Helen Karlson – Kabala Lasteaed-Põhikooli lasteaiaõpetaja
 • Kaia Saaremets – Kaiu Kooli kunstiõpetaja ja klassijuhataja
 • Koidu Pettai – Kabala Lasteaed-Põhikooli vene ja eesti keele ning kirjanduse õpetaja
 • Lea Lindegron – Rapla Vesiroosi Kooli klassiõpetaja
 • Liane Raadik – Rapla Lasteaia Naksitrallid lasteaiaõpetaja
 • Liis Lillestik – Rapla Lasteaia Kelluke muusikaõpetaja
 • Madli Mitt – Rapla Kesklinna Kooli erivajadusega laste õpetaja

2021. aasta

Rapla Muusikakooli viiuliõpetaja Tekla Tappo

Tekla on Rapla Muusikakooli viiuliõpetaja olnud juba 35 aastat, mille jooksul on ta olnud väga paljude noorte arenguteel asendamatuks õpetajaks, kasvatajaks, eeskujuks, suunajaks, partneriks, kujundajaks ja sõbraks.

Ta on hinnatud kolleeg – siiras, loominguline, tähelepanelik, suure empaatiavõimega, õpihimuline, aus ja alati hea eesmärgi poole liikuv. Ta kuulub ka kooli hoolekogusse.

Tema õpilased hindavad teda väga. Rahulikkus, kannatlikkus, filigraansus, musikaalsus, mängulisus, loomingulisus, hea partneri (kontsertmeistri ja kaasmängija) tunnetus on tema töös õpilastega väga iseloomulikud. Tema tunde oodatakse ja isegi väga.

Tema õpilaste tulemused konkurssidel räägivad tema töö tulemuslikkusest! Käesoleval aastal võitsid tema õpilased: Saale Iti Pihlap, Iris Vahtra, Mia Sepp ja Triin Pihlap Loode-Eesti regiooni viiuliõpilaste konkursil esikohad. Elisabeth Laja sai kolmanda koha ja Mete Helend diplomi. Nimetatud regiooni kuulub 22 muusikakooli Rapla-, Harju-, Hiiu- ja Läänemaalt.

Konkursil „Raplamaa noor muusik" anti välja 6 auhinnalist kohta, millest Tekla õpilased teenisid välja kolm: III koht vanemas vanuserühmas - Mia Sepp; I koht nooremas vanuserühmas - Saale Iti Pihlap ja I koht vanemas vanuserühmas - Triin Pihlap. Triin Pihlap võitis ka konkursi Grand Prix`i.
Tekla koos oma õpilastega on alati oodatud esinema erinevatele üritustele, kontsertidele, mida meenutatakse ikka ja jälle mõnuga nii kuulajate kui esinejate poolelt.

Tekla on juba aastaid olnud tegev nii Rapla Muusikakooli sümfooniaorkestris õpilastele partiide õpetamisel kui ka Harjumaa Noorte keelpilliorkestris, kuhu on kaasanud mängima ka oma õpilasi.  Viimati nimetud orkestriga esines ta koos oma õpilastega septembris Austrias festivalil. Ta on Harjumaa Keelpilliorkestri dirigent.

Tema õpilased jätkavad õpinguid järgmise taseme muusikaõppeasutustes. Käesoleval aastal asus Tallinna Georg Otsa nim Muusikakooli õppima Mia Sepp.

Õpetaja roll meie elus on väga tähtis: just õpetajad on need, kellest sõltub meie järeltuleva põlve edukus, sest nemad suunavad meie tulevasi arste, teadlasi, põllumehi, ehitajaid ja uusi õpetajaid.

Teised esitatud kandidaadid:

 • Heli Võigemast – lasteaiaõpetaja Alu Koolis
 • Anu Vendelin - klassiõpetaja ja HEV koordinaator Kabala Lasteaed-Põhikoolis
 • Ene Sestverk – lasteaiaõpetaja Rapla Lasteaias Päkapikk
 • Tiina Roosimägi - keemia- ja füüsikaõpetaja Rapla Vesiroosi Koolis
 • Riina Künnapas – lasteaiaõpetaja Alu Koolis
 • Eleri Hannus – lasteaiaõpetaja Alu Koolis

2020. aasta

Rapla Vesiroosi Kooli haridustehnoloog ja informaatikaõpetaja Ly Torn

Ly alustas õpetajateed klassiõpetajana Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis augustis 2013. 2017.aastast töötab koolis haridustehnoloogi ning informaatikaõpetajana. Ta toob kooli uuendusi, on koostanud kooli digi-valdkonna arengukava, regulaarselt viib läbi koolitusi oma ja naaberkoolide õpetajatele ning valla lasteaedade õpetajatele ja lastele. Õpetaja Ly juhendab nelja erineva vanuserühma robootikaringe, suunab õpilasi Robotexi võistlustele. Hindamatuks muutus tema panus distantsõppe perioodil - ta nõustas lapsevanemaid, õpilasi, õpetajaid, oli toeks klassijuhatajatele. Ly on praegu Läänemaa ja Raplamaa ProgeTiigri saadik ning nõustab koole ja lasteaedasid robootika ja IT õppe süvendamisel. Ainetundides teeb järjepidevat ettevalmistust selleks, et õpilased keerulistes olukordades toime tuleksid ning oleksid digi-targad.

Teised esitatud kandidaadid:

 • Annika Koitmäe-Pihl - Rapla Kesklinna Kooli matemaatikaõpetaja
 • Anu Siniroht - Kabala Lasteaia-põhikooli muusikaõpetaja
 • Ivi Vaiknurm - Alu Kooli Kodila lasteaiarühma õpetaja
 • Iris Mõttus - Rapla Vesiroosi Kooli bioloogia õpetaja
 • Jaanika Voomets - Kabala Lasteaia-Põhikooli matemaatikaõpetaja
 • Kaia Saaremets - Kaiu Põhikooli kunstiõpetaja
 • Pille Bender - Rapla Lasteaia Kelluke lasteaiaõpetaja
 • Tiina Lehemets - Rapla Vesiroosi Kooli inglise keele õpetaja

2019. aasta

Kabala Lasteaia-Põhikooli inglise keele õpetaja, klassijuhataja ja karjäärikoordinaator Salle Nurmeta
Õpetaja Sallet iseloomustatakse kui suurepärast inglise keele õpetajat, kes oskab keeleõpetuse teha põnevaks, kasutades  oma tundides erinevaid metoodikaid ja  õpilastele sobivaid õppematerjale. Tundides on oma koht digivahenditel: Kahoot, QR koodid, arvutiviktoriinid, Youtube.

Suurepäraseks näiteks on 2017.  aasta kevadel õpilastega läbi viidud rahvusvaheline eTwinningu projekt "Loovus ja karikatuurikunst", mida tunnustati kvaliteedimärgiga.
Teemade käsitlemisel ja sõnavara õppimisel arvestab õpetaja õpilaste huvide ja võimetega. Igal aastal toimub koolis võõrkeeltenädal ja 5. klass osaleb ingliskeelsete näidendite konkursil.
Salle on väga hea klassijuhataja, kellel jätkub aega käia oma õpilastega vaatamas uusi filme, korraldada igakevadist matka ja koostada oma õpilastele päevateemalisi Kuldvillaku mänge iga õppeviiendiku lõpuks.  Kooli ühisüritusteks on õpetaja Salle klassi õpilastel alati etteaste, mis on enamasti õpetaja Salle lavastatud.

Salle osaleb aktiivselt kooli ühisürituste korraldamisel. Innuka  lugemise propageerijana aitab algklassiõpetajatel läbi viia lugemise töötuba ÖÖlugemine. Tänavu oli ta selle ettevõtmise eestvedaja ja töötoas loeti nii eesti kui ka inglise keeles.
Õpetaja Salle õpib ise palju ja jagab oma teadmisi nii kolleegide kui ka õpilastega. 2017.  aasta sügisel käis õpetaja Salle rääkimas Raplamaa Rajaleidja keskuses koolidirektoritele karjääriõpetusest Kabala Põhikoolis. Digioskuste koolituse järel õpetas ta ka kolleege koostama Kahooti.

Õpetaja Salle on põhjalik, töökas, tähelepanelik, hooliv ja sõbralik. Ta suudab võluvaks muuta nii võõrkeeleõppe ja karjääriõpetuse kui ka koolielu ja ühistegevused.

Teised esitatud nominendid:

 • Kadri Laup Rapla Kesklinna Koolist, 
 • Kristi Luik Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumist,
 • Maire Järvalt Rapla Lasteaiast Kelluke
 • Marika HõbemäeKaiu Põhikoolist
 • Marike Uusjärv - Rapla Vesiroosi Koolist.

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: KATRIN KRUUSIMÄGI